मेघा रे…Megha Re…

मेघा रे, आवर अश्रूंचा आवेग तरी,
भावनांचे फुटले बांध किती ही जरी,
मोतीयांचा सडा पडे वसुंधरे वरी,
अडकल्या भावना त्या काटेरी कुंपणावरी !!!

NK

Advertisements