अश्रूंची फुले… Ashrunchi Phule…

अश्रूंची झाली फुले, घरंगळली नयनी,
शिंपडुनी सडा चेहऱ्याच्या अंगणी

वेचून एक एक पाकळी अलगद,
गोळा केल्या त्या अनेक आठवणी

गुंफूनी माळेत करी त्यांचा शृंगार,
आसमंतात गंध पसरला ग साजणी

कोमेजला मोहर परत न बहरला,
उदास ती फुले, विरल्या त्या आठवणी

NK
19/04/18

Advertisements

लयी भारी😂.. Layi Bhari…

उभी मी वजन काट्यावर,
थांब थांब जाऊ नको वर वर,
हलकेच एक पाय काढते,
तरी दाखवतो मेला
शं ‘भर’ …!!!

NK

😜

अदृश्य बंधन…Adrushya Bandhan…

तुझ्या माझ्या मधे कसलं हे अदृश्य बंधन,
तू नाही तर कुणाची मी काढू आठवण ?मी नाही तर तुझे अस्तित्व मात्र मातीमोल, म्हणूनच राहू दे ह्या नात्यात असाच मेलजोल।

NK

गुढी पाडव्याच्या शुभेच्छा🙏🙏🙏 … Happy Gudhi Padwa…

चैत्र सुरू झाला, करू साजरा गुढी पाडवा,
नवीन वर्ष साजरे करून, आनंद द्विगुणीतवाढवा।
घराच्या अन मनाच्या ही सफाईचा केर काढावा,
जुन्या नवीन सर्व नात्यांचा स्नेह संबंध जोडावा।
जुने वर्ष सरले, तसे लोभ मत्सर बाजूला सारावे,
नवीन वर्षात तुम्हास प्रेम, करूणा नी वात्सल्य लाभावे।
नव वर्षाच्या शुभेच्छा 🙏🌾🌿🍃🌹🌷
NK

स्रीभूषण… Streebhushan…

मान, मर्यादा, लज्जा, सौंदर्य, भक्ती,
विश्वास, आस, क्षमा, आदी शक्ती,
गुंफूनी प्रेम धाग्याच्या कोंदणात,
शोभीतसे स्रीभूषण माझिया अंगणात।
NK