रिइनकार्नेशन…???पुनर्जन्म…??…सोलमेट…? Reincarnation…??? Poonarjanma…?? Soulmate…?

रिइनकार्नेशन…???पुनर्जन्म…??…सोलमेट…?

तो आला दोघांची नजरेला नजर भिडली
कुठेतरी बघीतल्याचा भास का बर झाला ?

रोमां-रोमांतून एक शिरारी अशी सरकली
अंगावर सरकन काटा का बर उभा राहीला ?

श्वासो-श्वास वाढला जणू काही आस होती मला
अचानक मधेच मग श्वास का बर अडकला ?

छातीची धडधड कुणाला ऐकु तर नाही गेली
हृदयाचा ठोका असाच का बर चुकला ?

खोलवर मनातली अंधुकशी धूसर आठवण
कुठे पाहिले त्यास का आठवत नाही मला ?

वाटतो खूप जिवलग, जणू काळजाचा तुकडा
नाते काय असेल आमुचे का कळेना मला ?

काळाच्या अनंत ओघात दोन जीवात्म्यांची…
दोन सत्वांची, चैतन्य मिळवण्याची आस असेल का?

का गतजन्मीच्या अधुऱ्या आकांक्षा आणी इच्छा,
असेल का हाच तो माझा हरवलेला जिवलग सखा ?

डॅा.नम्रता कुलकर्णी
बेंगलुरु
१९/१०/१५

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s